ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ:

TV LAO ມີການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ລາຍການ​ທີ່​ອອກ​ອາກາດ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ

 ຜະລິດ​ລາຍກາ​ນ​ໂທລະພາບ, ສົນທະນາ, ລະຄອນ.
 ຜະລິດ​ສື​úໂທລະພາບ​ໃນ Studio ແລະ ຖ່າຍທອດສົດ.
 ຜະລິດສະປັອດໂຄສະນາທຸລະກິດ.
 ຜະລິດລາຍການສໍາຫລັບວົງການທຸລະກິດ.
 ຖ່າຍທໍາລາຍການກິລາ.
 ຜະລິດສື່ບັນເທິງ.
 ຜະລິດສາລະຄະດີ.
 ໂຄສະນາທາງໂທລະພາບ.
 ຈັດງານທຸກປະເພດ.
 ໃຫ້ການປຶກສາດ້ານການຕະຫຼາດ.
 ໂຮງຮຽນສື່ໂທລະພາບ.

 ລາຍການສົນທະນາ "30 ນາທີ ທີ​ວີ​ລາວ".
 ລາຍການທ່ອງທຽ່ວ "ລັດ​ຟ້າ​ພາ​ທ່ຽວ" ຫຼື Travel Buddy.
 ລາຍການ ​"ລາວ​ສູ້​ສູ້".
 ລາຍການອາຫານ "ເຈາະ​ຈີ້ມ​ຈານ​ເດັດ".     
 ລາຍການເພັງສົດ "Hot Beat"..
 ລາຍການເຈາະຕະຫຼາດ "​ເຈາະ​ຕະຫຼາດ".                                         
 ລາຍການສົນທະນາທຸລະກິດ "Biz Talk".
 ລາຍການຕະຫຼາດຫຼັກສັບ "Stock Wise".                                         
 ລາຍການ IT.
 ລາຍການ ລົດຍົນ.
ແລະລາຍການອື່ນໆ


Copyright © 2011 TV Lao, created by insmai.com